Askarna kan återhämta sig

Sex av tio askar i Västra Götaland är sjuka. Dom har drabbats av askskottsjuka. Men alla är inte dödsdömda. Det finns en möjlighet att träden kan återhämta sig.

Det är Länsstyrelsen som har inventerat skyddsvärda askar i länet och dom uppskattar att hela 60 procent är drabbade av askskottsjukan.

Den upptäcktes för några år sen, när man såg allt fler glesa kronor och döda grenar i askarna. På många kyrkogårdar till exempel, står gamla ståtliga askar med nakna grenar när alla andra träd får löv.

Orsaken är en svampsjukdom som har spridit sig från Polen eller Baltikum. Det pågår en hel del forskning om hur sjukdomen sprids, och om den kan vara lika allvarlig som almsjukan, som i stort sett har utrotat almarna i stora delar av södra Sverige.

Och innan man vet hur farlig askskottsjukan är så tycker Länsstyrelsen att markägarna ska låta bli sina sjuka askar. Rådet är att inte såga ner dom och inte heller beskära grenarna. Det kan finnas en chans att träden kan återhämta sig.

Cecilia Bergil
cecilia.bergil@sr.se
0522-67 00 25