Lilla Edet

Inget beslut om skolskjuts

Frågan om skolskjuts för en sexårig flicka i Hjärtum behandlades inte på utbildningsnämndens möte i Lilla Edet igår.

Utbildningsnämndens ordförande, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, säger att de inte kunnat ta ställning i frågan eftersom det inte finns någon formell överklagan inlämnad.

Den sexåriga flickan får inte åka med skolskjutsen för att familjen bor 200 meter för nära skolan, trots att skolbussen kör samma väg som flickan går.

Om en överklagan lämnas in kan nämnden ta upp det på nästa möte, den 28:e januari.

Elisabeth Cederblad
elisabeth.cederblad@sr.se
0522-67 00