Utbildning

Ovanligt med skolflykt

Bara en bråkdel av alla skolelever i vårt område väljer att gå i skolan i en annan kommun än den egna. Lilla Edet är ett undantag.

I Lilla Edet går 230 elever eller hela 16 procent av alla barn i årskurserna förskoleklass till nian i en annan kommun. Ungefär hälften av dessa har valt att i stället gå i skolan i Trollhättan. Bjarne Färjhage är centerpartistiskt kommunalråd i Lilla Edet.

– Det ser jag som ett misslyckande givetvis, och det finns många olika orsaker till detta, säger han.

Lilla Edets kommun har bestämt sig för att utreda orsakerna eftersom det är såpass ovanligt att en att en så stor andel elever väljer skolor i andra kommuner.

Den kommun som har näst flest elever i annan kommun i vårt område är Vänersborg med 74 stycken, men det är bara två procent av samtliga grundskoleelever där.

I de övriga kommunerna är det bara enstaka elever som inte går i hemkommunen. I Dals-Ed går till och med alla elever i sin egen kommun.