Uddevalla/Strömstad

Det är farligt att skotta snö

Nu förbjuds farligt arbete med snöskottning i Uddevalla kommun. Arbetsmiljöverket hotar med  vite.

Arbetsmiljöverket har funnit farliga förhållanden i samband med snöskottning av tak. Verket meddelar därför ett förbud enligt arbetsmiljölagen.

Enligt lagen måste takskottarna använda fallskyddsutrustning när de skottar tak som ligger högre än två meter över marken, eller kör med snöslunga nära takkanten.

Även vid Strömstiernaskolan i Strömstad har Arbetsmiljöverket hittat farliga förhållanden.

Där gäller det fuktskador och mögel i omklädningsrum som måste åtgärdas, och armaturer som måste kontrolleras efter att de blivit exponerade för vatten. Verket meddelar därför ett förbud enligt arbetsmiljölagen där också.

Om arbetsgivarna inte rättar sig efter förbudet, hotar viten på 25.000 respektive 200.000 kronor.