Sjuksköterskor ska göra hembesök

Personer över 75 år i Dalsland ska kunna få hembesök av en sjuksköterska på kvällar och helger.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland har tecknat avtal med alla kommuner om hembesök. I Åmål kan man få hembesök även nattetid. 

Liknande avtal som i Dalsland finns också i övriga kommuner i Fyrbodal.

Avtalen gäller personer över 75 år som inte annars har kommunala insatser. Detta gör man för att stärka närsjukvården och minska trycket på akutsjukvården.