Upplagan oförändrad för TTELA

Förra året tappade de svenska dagstidningarna 3,5 procent av sin sammanlagda upplaga, enligt nya siffror från Tidningsstatistik AB. Det motsvarar 131.000 färre exemplar.

Även landsortstidningarna hade ett tufft 2009. Alla utom TTELA och Helsingborgs Dagblad minskade i upplaga.

Bohusläningen minskade upplagan med 900 exemplar.