Trollhättan

”Vi hinner inte skotta.”

Alla skolidrottshallar i Trollhättan, utom i Granngåden och Sjuntorp, har stängts på grund av snötyngda tak.

Kommunens bedömning är att det kan vara farligt att vistas i hallarna.

– Kommunens folk hinner inte skotta bort snön så fort som det skulle behövas, säger Benny Wising på Kultur- och Fritidsförvaltningen i Trollhättan.