Sjuntorp

Ridhuset stängt på grund av rasrisk

Vid en inspektion av ridhuset i Sjuntorp igår, konstaterades skador på taket på grund av de stora snömassorna.

Nu har man stoppat verksamheten i ridhuset tillsvidare. Det är oklart när  ridhuset kan tas i bruk igen.

Det kan man ta ställning till först när snön på taket har skottats bort och man kan se hur omfattande skadorna är, skriver TTELA.