Uddevalla

Louise Persson tackar för sig

En av Socialdemokraternas tyngsta företrädare i Uddevalla säger adjö till politiken. Louise Persson lämnar alla sina uppdrag i både kommunpolitiken och partiet.

Louise Persson är vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden och ersättare i Kommunstyrelsen. Hon sitter i styrelsen för Arbetarekommunen, partidistriktet i Bohuslän och Socialdemokraterna i Västsverige. Hon är dessutom andre ersättare i riksdagen. Nu lämnar hon allt efter den här mandatperiodens slut, vid årskiftet.

– Efter 14 år i kommunpolitiken känner jag att det är dags att göra något annat.

Louise Persson säger att det inte är roligt att arbeta i opposition.

– Som det är i Uddevalla kommun med en kraftig nyliberalisering där man bara pratat valfrihet i utförande och inte valfrihet i inriktning och pedagogik har det tagit fokus från många viktiga frågor.

– Men om du inte gillar den politik som förs i Uddevalla, borde du då inte vara extra taggad och försöka få till en förändring?

– Just nu känner jag att jag vill ta ett steg tillbaka och reflektera litet över det arbete man lagt ner och det stora engagemang som människor har visat.

– Men det hör väl till demokratins spelregler att man ibland får sitta i opposition och ibland vara med och styra?

– Som socialdemokrater har vi historiskt suttit i opposition väldigt få gånger och jag tycker att det är så det skall vara.

– Men det är väl väljarna som avgör. Litet tillspetsat är vad du säger att ni skall sitta vid makten, annars är det galet.

– Naturligtvis är det väljarna som avgör vilka som skall sitta i majoritet, men mitt engagemang bygger ju på att jag gick in i politiken under en tid när vi satt i majoritet och hade gjort det länge.

– Det var det engagemanget jag kände när jag gick in, att fortsätta att utveckla den väg som Socialdemokraterna har byggt. Nu får man på många sätt bygga om från början. Utgångspunkten blir en annan, säger Louise Persson.

Det socialdemokratiska oppositionsrådet Jan Gunnarsson trappar ner, men blir kvar i politiken. Han kommer troligen att kandidera till kommunfullmäktige i höstens val. Däremot vill han inte fortsätta som heltidspolitiker, som kommunalråd i majoritet eller opposition.Bosse Adriansson

bo.adriansson@sr.se
0522 -67 00 55