Vänersborg

Arenajobbare får betalt

Nu har Vänersborgs kommun börjat betala av skulderna till flera av de företag som tidigare vänt sig till Kronofogden för att få hjälp med att få betalt för utförda arbeten på Arena Vänersborg.

De verkställande direktörerna på Markbygg i Bohuslän och Biab i Trollhättan, Stefan Lundh och Christer Klint, säger till SR Radio Väst att de nu har fått betalt från kommunen eller kommer att få betalt.

Därmed är deras ärenden, på nära 11 miljoner, hos Kronofogden avskrivna.

Markbygg i Bohuslän har tidigare låtit förfallna fakturor för drygt 7 miljoner gå till Kronofogden för avgörande

– Där håller vi nu på att förhandlar med Vänersborgs kommun och vi har gott hopp om att få betalt för de fakturorna också, säger vd Stefan Lundh.