Vård och omsorg

Vintern ställer in operationer

Flera planerade operationer på NU-sjukvårdens ortopedklinik på Uddevalla sjukhus har fått ställas in för att man ska kunna hantera antalet olycker som kommit in i samband med den kalla vintern.

– Vi har haft väldigt mycket att göra. Ett ökat patientflöde och väldigt hög beläggning, säger sjuksköterskan Hanna Sandblom.

Hanna Sandbloms kollega Maria Jansson säger att det känns som att det här året överträffar tidigare år vad gäller antal olyckor och patienter.

Jag har inga siffror som säger det men det känns som att det har varit tyngre patientflöde och tyngre sjukdomar, säger Maria Jansson.

Antalat patienter som kommer in till NU-sjukvårdens ortopedklinik på Uddevalla sjukhus har ökat, men också antalet komplicerade frakturer.

Den senaste tidens hårda vinterväder och bristen på vårdplatser har, enligt överläkare Henrik Johnard, lett till att ett flertal planerade ingrepp på ortopedkliniken på Uddevalla sjukhus har fått ställas in.

Vissa dagar har vi alltså haft kanske 15-20 akuta operationsfall så vi har behövt använda även våra operationssalar för planerad verksamhet för att hinna operera undan de akuta fallen i rimlig tid, säger Henrik Johnard.

Vad för sorts olyckor som kommer in till ortopedkliniken varierar.

– Det är en del fallolyckor från tak, människor som skottar tak som ramlar ner. Sen har vi mycket höftledsbrott och fotledsfrakturer, säger sjuksköterskan Hanna Sandblom.

– Skidåkare, både utför och på längden, som får olika fula frakturer, säger sjuksköterskan Maria Jansson.Skoob Salihi
skoob.salihi@sr.se
0522-67 00 00