Uddevalla

Isen gynnar hamnen

Det går bra för Uddevalla hamn. Förra året låg antalet anlöp under det normala, vilket ser ut att vända rejält i år. Dessutom gynnas Uddevalla hamn lite extra på grund av all is på Vänern.

2009 låg antalet anlöp till Uddevalla hamn 27 procent under det normala. Men hittills i år ser siffrorna bra ut. Dessutom gynnas Uddevalla hamn lite extra på grund av all is på Vänern.

– Det ser väldigt bra ut med tanke på situationen övrigt i regionen. Vi ser ett ökat tryck från industrin men även från redarsidan. Statistiskt är vi tillbaka till ett antal anlöp för ett normalår, medan 2009 inte var ett normalår, säger Ulf Stenberg, vd för Uddevalla hamn.

Vädret har också gynnat hamnen, som inte är belastad med isrestriktioner som resten av landet.

– Nu är det en hård vinter, men vi lider inte av att isen fördröjer, inte ännu i alla fall. Och hittills i år har vi fått sex båtar med Vänergods, båtar som går den här vägen i stället för upp i Göta älv.

Men Vänerhamns vd, Göran Lidström, menar att Vänersjöfarten fungerar alldeles normalt för årstiden.

– Vi tycker inte det är mycket värre än en normal vinter. På de första tio veckorna i år har vår trafik minskat med tiotalet fartyg. Men det är ingen stor minskning, det är ganska normalt.

Zara Tellander
zara.tellander@sr.se
0522-67 00 26