Vänersborg

Parkeringsvakt blir snällare

De stora snömassorna i Vänersborg som gör det trångt att köra bil och parkera har gjort att kommunen nu har bett sin ende parkeringsvakt att bedöma felparkeringar snällare.

Det man är hård med och bötfäller är fordon som står trafikfarligt och på handikappplatser, det rapporterar TV4-nyheterna Väst.

I veckan har 150 personer arbetat med snöröjning i Vänersborgs kommun och totalt i vinter har hela 15 000 lass med snö körts bort.