Trafik

Västtrafik backar om garanti

Västtrafik har tänkt om när det gäller resegarantin. På eftermiddagen bestämde man att resenärer får ersättning för störningarna i trafiken förra helgen.

Västtrafiks resenärer får nu ersättning för störningarna i trafiken förra helgen. Gunilla Wicktor är pressinformatör på Västtrafik:

– När vi tog beslutet att resegarantin inte skulle gälla hade vi väldigt svårt att få kontroll över trafiksituationen, säger Gunilla Wicktor, pressinformatör på Västtrafik.

Under förmiddagen har Västtrafik, i likhet med SJ, alltså fått backa angående den inställda resegarantin.

På hemsidan har Västtrafik tidigare hänvisat till force majeur för perioden 20-22 februari.

Konsumentverkets jurist, Henrik Hoffmeister, säger att force majeur vanligtvis exemplifieras genom brand, krig eller naturkatastrof och att det är väldigt tveksamt om svensk vinter hör till de kategorierna.

Man tar ju beslut under de förutsättningar man har då. Sedan kan man alltid fixa saker i efterhand.

Och nu ska alltså Västtrafiks kunder kunna få kompensation även för tiden 20-22 februari.

– De resenärer som vill åberopa resegarantin är välkomna att kontakta oss, säger Gunilla Wicktor.

Huruvida en situation är force majeur eller inte, avgörs i domstol. Men då måste det finnas ett enskilt fall. Det kan vara till exempel en arg resenär som anmält ett resebolag hos Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Detta är dock inte fallet med Västtrafik.

Zara Tellander
zara.tellander@sr.se
0522-67 00 26