Dalsland lockar norska bosättare

Allt fler norrmän väljer att bosätta sig i Dalsland. Under de senaste nio åren har antalet bofasta norrmän ökat med 50 procent.

År 2000 var antalet fastboende norrmän i Dalsland 818 personer och förra året hade siffran stigit till 1 238 personer.

Norrmännen väljer att främst bo i gränskommunerna Bengtsfors och Dals-Ed. Men även Mellerud har haft en relativt kraftig inflyttning av norrmän.

Det säger statistiken rörande de norrmän som har flyttat permanent till Dalsland. De fritidsboende finns inte med i statistiken.

Dalsland, och då framförallt Melleruds kommun, satsar på att locka holländare till landskapet. Det har funnits en stadig inflyttning men det är låga tal fortfarande. År 2000 hade 18 personer från Holland flyttat till Dalsland. År 2009 har antalet ökat till 78 permanentboende holländare.

Den kommun i Dalsland som har flest utrikes födda är Dals-Ed, där knappt 15 procent av befolkningen är född i annat land än Sverige. År 2000 var det bara 10 procent av befolkningen.

Det ska jämföras med gränskommunen Strömstad där 19 procent av befolkningen är utrikes född. Eller Värmlandskommunen Eda där 23 procent är utrikes födda varav 19 procent är födda i Norge.

Men om utvecklingen fortsätter, det vill säga att antalet boende i Dalsland minskar och att inflyttningen ökar från Norge, kan siffrorna snabbt ändras i Dalsland.

Charlotte Andersson
charlotte.andersson@sr.se
0532-158 80