Inspektören instämmer i böndernas kritik

Det är inte bara bönderna som är missnöjda med den nya Djurskyddsmyndighetens förslag att lantbrukarna ska betala fullt ut för den kommunala djurstillsynen, via en årlig avgift. Djurskyddsinspektören i Uddevalla, Bo Isgren, säger till Sveriges Radio Väst att djurägaren bör betala för tillsynen när den sker, och inte för något mer. Djurskyddsmyndigheten glömmer alla andra djurhållare och föreslår avgift bara för lantbrukare och det blir orättvist, säger han.
I stället tycker Bo Isgren att Djurskyddsmyndigheten ska arbeta för att hjälpa kommunerna till en bättre djurskyddstillsyn, gärna i samverkan mellan småkommunerna. Det är kommunpolitikerna som bör tvingas till en bättre tillsyn, i stället för att lantbrukarna ska drabbas av avgifter för en tillsyn som kanske inte ens sker, säger Isgren till Sveriges Radio Väst.