RFV: "Intressant att få parkinson-fallet prövat"

Riksförsäkringsverket överklagar beslutet att klassa Parkinsons sjukdom som arbetsskada och därmed är det oklart om de tre anställda vid Vargöns bruk får någon livränta.
- Just nu är det flera ärenden som rör samma sjukdom hos personer från samma arbetsplats och då är det intressant att få fallet prövat, säger handläggaren Gun Borgstedt på Riksförsäkringsverket. Till den 27 februari har verket på sig att utveckla grunderna för sin talan till Länsrätten. Socialförsäkringsnämnden i Vänersborg byggde sitt beslut på en rapport från yrkes- och miljömedicin på Sahlgrenska, som granskat Parkinsons-fallen. Men det räcker inte, tycker Riksförsäkringsverket. Handläggaren Gun Borgstedt menar att kunskapen inte är tillräcklig inom den medecinska vetenskapen vad det gäller det här området.