Segerströms skyddsombud kräver konsekvensanalys

Det finns risk för att de anställda på Segerströms i Bengtsfors ska få krisreaktioner på grund av nedläggningsbeskedet i december.
Skyddsombuden på företaget har begärt att företaget ska göra en konsekvensanalys vad det betyder för de anställda om fabriken flyttar. Det är omfattande lista med 17 frågor som fackklubbarna vill ha svar på inom en dryg vecka. Bland annat undrar de vad det finns för alternativ till en eventuell nedläggning.