Alla fåren vid gård på Orust måste slaktas

Samtliga får måste nu slaktas på en gård på Orust. Nu är det klart att ett får från den gården drabbats av den fruktade fårsjukdom som är besläktad med galna ko-sjukan.
Nor 98 kallas sjukdomen för . Den är relativt ny i Sverige och upptäcktes först när myndigheterna började leta efter en liknande sjukdom, scrapie. Gården på Orust har spärrats av tidigare i väntan på definitivt besked, men idag har jordbruksverket beslutat att hela fårbesättningen på gården, ett femtital djur, måste slaktas. Ägaren måste dessutom vänta i sju år innan han får ha får på sina marker igen. Det djur som visade sig bära på smittan obducerades i höstas- det var en gammal tacka som hade självdött, och enligt reglerna måste alla självdöda djur kontrolleras, just därför att man letar efter den här typen av smitta. Den är inte lätt att hitta, eftersom fåren kan gå och bära på sjukdomen i flera år innan den bryter ut, och den går inte att kontrollera på levande djur. Men den här tackan bar alltså på smittan Leif Denneberg på jordbruksverket säger till Sveriges Radio Väst att man vet ganska lite om den här sjukdomen, Nor 98,- det kan mycket väl vara så att den bara uppträder på enstaka djur, men man kan inte veta säkert, så därför slaktas alla djur i besättningen.Det hjälper inte att det är välskötta djur, säger Denneberg, och ingenting som tyder på att de andra fåren är i dåligt skick. Det finns bara två fall hittills i Sverige men sjukdomen är ganska vanlig i Norge. just nu analyseras ett misstänkt prov från en gård utanför Mariestad, och Leif Denneberg tror att vi kommer att få se fler fall.