Omtyckt arbetsschema i Lilla Edet kan få fortsätta

Det kan bli en fortsättning på försöket med 3-3-schema på avdelning Björken på Lindkullens äldreboende i Lilla Edet.
Kommunstyrelsen är positiv till en förlängning av den ettåriga försöksperioden som löper ut den sista mars- men överlåter åt omsorgsnämnden att fatta beslutet. Grundbemanningen har ökat på Lindkullen och personalavdelningen räknar med att det behövs 225 000 kronor i kommunalt bidrag för att fortsätta 3-3-försöket, jämfört med 600 000 kronro första året.