Nya varsel på Lear i Färgelanda

Lear Corporation i Färgelanda har varslat 21 anställda om uppsägning. Varslet berör både arbetare och tjänstemän och är en följd av att Lear förra året flyttade monteringsarbeten till Estland.
I höstas varslades 24 fastanställda om uppsägning och 30 visstidsanstälda förlorade jobben, men nu kommer alltså nya varse. Lear Corporation i Färgelanda har omkring 680 anställda.