Fårsjukdomen kan vara naturlig förändring

Det går inte utesluta att fårsjukdomen NOR 98, som en tacka på Orust drabbades av uppträder spontant. Sjukdomen kan bero på en naturlig åldersförändring. Tackan på Orust var gammal, 10 år, när hon dog och smittan upptäcktes under obduktion. Sjukdomen upptäcktes första gången i Norge 1998, men forskningen har ännu inte kommit så långt att man kan klarlägga orsaken. Till exempel vet man inte om sjukdomen ÄR smittsam och därför tillämpar Sverige försiktighetesprincipen, vilket innebär att hela fårbeståndet där smittan upptäckts måste avlivas.