Löntagarrapporten för Segerströms klar

Förhandlingarna om det nedläggningshotade Segerströms i Bengtsfors går vidare. Idag presenterade löntagarkonsulterna sin rapport. Enligt fackklubbarna är det en bra rapport med flera alternativ . Samtliga alternativ utgår från att Bengtsfors blir kvar utan att produktionen i Eskilstuna, dit Segerström vill flytta verksamheten, påverkas. På måndag kommer företaget att svara på löntagarkonsulternas rapport och säga om de kan ändra sitt nedläggningsbeslut.