Äggproducent i Vänersborg vill ha burdispens

Den äggproducent i Vänersborg som finns bland de 27 som åklagaranmälts av Jordbruksverket, vill ha dispens för att få fortsätta att hålla hönsen i de små burarna.
Jordbruksverket har uppmärksammat kommunerna på att de äggproducenter som inte följer reglerna kan förläggas med djurförbud av Länsstyrelsen. Miljö och hälsoskyddsnämnden i Vänersborg har ett möte på tisdag där de fattar beslut i frågan. Miljöförvaltningen har föreslagit att mannen inte ska få ha kvar höns i den gamla sortens burar. Det skriver tvåstadstidningarna.