Metall hoppar av styrelsen på Segerströms

Fackklubben Metall på Segerströms i Bengtsfors hoppar av bolagsstyrelsen eftersom klubben anser att styrelsearbetet inte fungerar.
Företaget styrs av vd Lars Ericsson och bolagsstyrelsen sammanträder glest och oregelbundet. De senaste två gångerna bolagstyrelsen har sammanträtt har varit när företagsledningen föreslagit att bengtsforsfabriken ska läggas ner. Dvs april 2002 och december 2003. En bolagsstyrelse ska ta tillvara ägarnas intressen och bestämma över ett företags inriktning.