Lönerutinerna måste skärpas i Uddevalla

Det är fortfarande stora brister i Udevalla kommuns lönsesystem. Det visar en revisonsrapport som nu är klar.
Det var i september förra året som det visade sig att lönesystemet som infördes för ett år sedan fungerade så dåligt att det kostat kommunen fyra miljoner för att rätta till felaktiga löner. Revisorerna efterlyser tydliga rutiner för hur frånvaro ska redovisas och hur den interna kontrollen ska gå till. Och kommunen måste genast göra något för att skapa bättre säkerhet vid inrapportering, registrering och utbetalning av löner skriver revisorerna.