Per Nuder förespråkar enat Campus

Ett samlat högskolecampus är helt rätt; det menar samordningsminsister Per Nuder som besökte Högskolan Trollhättan Uddevalla, HTU idag.
Nuder är mycket tydlig i campusfrågan: -Högskolestyrelsen har fattat sitt beslut, och kommunerna gör rätt i att gilla läget. Utbildningspolitiskt är det bra för högskolan att samla verksamheten till en ort. -Samlokaliseringen ger HTU chansen att bygga upp en riktigt härlig utbildningsmiljö med ett stort och fint bibliotek och ett bra studentliv där alla studentkategorier kan mötas.