"Borgerligt samarbete i regionen inte realistiskt"

Läs Bosse Adrianssons kommentar om de politiska konsekvenserna av att Eva Eriksson (fp) slutar som regionråd i Västra Götalands-regionenoch blir landshövding i Värmland.
Eva Eriksson slutar som regionråd och blir landshövding- och moderaterna vädrar morgonluft. Nu skall det borgerliga samarbetet återuppstå och folkpartiet inneslutas i den borgerliga famnen igen, hoppas moderaterna. Men så kommer det inte att bli -i alla fall inte före nästa val 2006. Jag har idag pratat med ledande folkpartister i regionen som säger att samarbetet med socialdemokraterna och centerpartiet inte påverkas ett dugg av att Eva Eriksson slutar. Det finns tre skäl till det: För det första fungerar samarbetet bra. För det andra är de tre partier som styr nöjda med vad dom åstadkommit -vad väljarna tycker visar sig i nästa val, men dom gav koalitionen godkänt i förra valet. Och för det tredje -och det är avgörande- så är den politiska klyftan mellan å ena sidan folkpartiet och centern och å andra sidan moderaterna och kristdemokraterna för stor för att ett borgerligt alternativ skall vara realistiskt för närvarande. Motsättningarna handlar om regionen som sådan, som moderaterna vill avskaffa, om skattepolitiken och om takten i privatiseringarna. Det är dessutom ett kärvt klimat i relationerna. "Moderaterna kritiserar ju allt vi gör", säger ledande folkpartister. De uppträder väldigt konstigt och arrogant, är andra omdömen. När det moderata regionrådet Mikael Cederbratt igår hoppades att folkpartiet nu skall sluta att driva socialitisk politik väckte det ont blod. "Med den attityden lär det inte ens födas en tanke om samarbete med moderaterna", säger en tung folkpartist i regionen.