Lear i Färgelanda inför månadslön

Efter flera års krav har Metall nu fått igenom sina krav på månadslön för de anställda på Lear Corporation i Färgelanda. Fram tills nu har de haft timlön.
Av de 592 anställda som berörs av förändringen får de allra flesta antingen i stort sett samma lön som tidigare eller något högre. Ett tiotal metallare tappar 200-300 kronor på förändringen. Nästa steg för Metallklubben på Lear i Färgelanda är att införa individuella löner där kompetensen ska styra lönens storlek.