Kraftig minskning av de grövsta våldsbrotten

Anmälningarna om grova våldsbrott minskat med nästan 40 % i Göteborgsregionen sedan 2001.
Det som kallas grova våldsbrott är mord, dråp, försök till mord och dödsmisshandel. I Trollhättan gjordes 13 anmälningar om sådana brott 2001 men bara fem året därpå och två under 2003. Uddevallapolisen hade 14 grova våldsbrott 2002 men färre både året före och året efter.I Göteborgs olika stadsdelar har våldsbrotten minskat mest i Angered; där har an,älningarna om mord och dråp minkskat med 55%. Det skriver Göteborgs Posten.