40 personer vid Dalslands sjukhus ska erbjudas nya jobb

Den första april i år ska den kvarvarande vårdavdelningen på Dalslands sjukhus vara nedlagd.


Det var i november beskedet kom om nedläggning trots många protester från dalslänningarna.

Just nu pågår det fackliga förhandlingar om hur personalomflyttningarna ska ske inom NU-sjukvården. Bara vid Dalslands sjukhus finns det ett fyrtital personer som ska erbjudas nya jobb, framörallt på Näl och Uddevalla sjukhus.