Elever skadar sig i skolan

79 elever i grundskolan i Vänersborg skadade sig under skoltid förra läsåret. Det visar skolhälsovårdens sammanställning.

Men det finns ett mörkertal av olyckor som inte rapporteras enligt skolhöslovården. Dessutom är skador som inträffar på väg till eller från skolan inte med i sammanställningen.


Av dem som skadats i skolan är nästan två tredjedelar pojkar. De flesta olycksfall sker under raster och idrottslektioner.


Två barn blev påkörda av bil på skolgården.