Ingen fara för hummer-hybrider

Det är ingen fara att europeisk hummer ska korsas med den amerikanska. Och därmed skapa något slags hybrid-hummer med sämre egenskaper. De båda arterna tycker inte om varandra. Det konstaterar norska och brittiska forskare.

Hummerfiskare och forskare har befarat att olika arter av hummer - amerikansk och europeisk - skulle korsas och på så vis bilda hummer-hybrider, som inte skulle kunna fortplanta sig och dessutom få andra, sämre egenskaper än respektive hummerart.


Den amerikanska hummern har hittats i ökande antal längs den norska atlantkusten och kommit allt längre söderut till den vanliga, europeiska hummerns revir. Amerikansk hummer växer fortare och har större klor och det har befarats att den skulle tränga undan vår europeiska hummer.


Men enligt forskarna så parar sig inte amerikansk och europeisk hummer med varandra. Orsaken är att den lukt som en hummer sänder ut i samband med parningen, inte känns igen av den andra arten. Och då blir det ingen parning. Det rapporterar NRK Östfold.