Miljardkostnader för läkemedel ökar

I Västra Götaland blev regionens kostnader för läkemedel dyrare år 2003 än året innan.


Enligt Apoteksbolaget ökade regionens kostnader med 2,8 procent på ett år till 3,3 miljarder kronor förra året.


Totalt fick landets landsting och regioner betala 19 miljarder kronor för läkemedel förra året.


Läkemedelskostnaderna har ökat trots att apoteken ska byta ordinerade läkemedel till den billigaste alternativa medicinen.