Arbetslösheten ökade under 2003

2003 blev ett dystert år på arbetsmarkanden i Västra Götaland. Det står klart när siffrorna för förra året nu har kommit från Länsarbetsnämnden. Åmål noterar den högsta arbetslösheten i hela länet. Men sämst var utvecklingen i Dals Ed och Trollhättan under förra året.

Vid årsskiftet fanns det drygt 42 000 öppet arbetslösa i länet och ytterligare 13 000 som sysselsattes i olika program. Ytterligare åtta och halvt tusen människor har hamnat i öppen arbetslöshet.


Alla kurvor pekade åt fel håll förra året: Betydligt färre lediga jobb anmäldes till arbetsförmedlingarna, antalet personer som varslades om uppsägning ökade med 30 procent, ungdomsarbetslösheten steg med 24 procent och långtidsarbetslösheten bland ungdomar mer än fördubblades.


Den högsta öppna arbetlösheten i Västra Götaland har Åmål, men räknar man den totala arbetsläsheten så ligger Dals Ed sämst till. Mer än 11 procent stod vid årsskiftet utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Dals Ed har också haft den sämsta utvecklingen av alla 49 kommuner i länet.


Och i den ligan ligger Trollhättan tvåa. Storvarslen på Saab och Volvo Aero har lett till att var tionde


trollhättebo nu är arbetslös. Trollhättan har den fjärde högsta öppna arbetslösheten i länet.


Lägst arbetslöshet av de 14 kommunerna i vårt område har Strömstad, men också där gick det år fel håll under förra året.