Många sjukskrivna länge

Den psykiska ohälsan ökar i Västra Götaland och är nu nästan lika stor orsak till långtidssjukskrivningar som sjukdomar i armar och ben. Det visar den första kartläggning av sjukskrivningar längre än två månader som gjorts i hela länet.

I augusti i fjol var mer än 40 000 personer i Västra Götaland långtidssjukskrivna. Ungefär två tredjedelar av de sjukskrivna var kvinnor. I kustkommuner som Orust, Lysekil och Strömstad var andelen kvinnor av de långtidssjukskrivna ännu större. Åldersmässigt finns flest sjukskrivna i gruppen 50 till 59 år.