Allt svårare för invandrare att få jobb

Arbetslösheten bland invandrarna ökar. Bland utomnordiska medborgare i Västra Götaland är den öppna arbetslösheten nu uppåt 13 procent.
För några år sedan skedde ett trendbrott: Mellan år 1999 och 2000 sjönk den öppna arbetslösheten bland utomnordiska medborgare från 15 till lite drygt 9 procent på ett år. Nu har det vänt igen.
Förra året ökade andelen från 8,5 till 10 procent men i verkligheten är det värre än så. För medan den totala arbetslösheten mäts i andel av arbetskraften så redovisas arbetslösheten bland de utomordiska medborgarna i procent av befolkningen. I själva verket är mellan 12 och 13 procent av de utomnordiska medborgarna i Västra Götaland öppet arbetslösa.
-De som står utanför arbetsmarknaden, främst invandrare och ungdomar, är alltid de som får de snabbaste förändringarna, oavsett om det går uppåt eller nedåt, säger Bertil Lidfeldt på länsarbetsnämnden.