Väst vill ha smittskyddsmyndighet

Den nya smittskyddsmyndigheten inom EU som ska förläggas till Sverige bör placeras i Göteborg. Det tycker i alla fall regionstyrelsen för västra Götalandsregionen och har därför skrivit ett brev där förslaget lanseras.
Enligt regionstyrelsen finns det flera skäl som talar för Göteborg. Sahlgrenska sjukhuset är t.ex. norra Europas största sjukhus.
I Göteborg finns både nationell och internationell forskning på området. Dessutom finns det ett starkt näringsliv i Göteborgs-regionen med medicinteknisk inriktning.