Omsorgsförvaltning månade mer om personal än om de äldre

Sotenäs kommun får skarp kritik från länsstyrelsen för hur kommunen hanterade minskningen på Kvarnbergets äldreboende i Kungshamn i höstas.

Det dröjde för länge innan de gamla och deras anhöriga fick information, menar länsstyrelsen. Av allt att döma hade omsorgsförvaltningen mera omsorg om sin personal än om de gamla, skriver länsstyrelsen.