Lejdeberget får vindkraftverk

Två vindkraftverk ska byggas på Lejdeberget mellan Lysekil och Uddevalla.

Vindenergi Väst har gett Svevia i uppdrag att bygga de två vindkraftverken plus en anslutande väg.

Ytterligare två vindkraftverk är planerade på samma område.