Mellerud

Sunnanå hamn får godkänt

Nu avslöjas hur mycket det kommer att kosta Melleruds kommun att rätta till felen kring Sunnanå hamn. Enligt kommunalrådet kommer de sju miljoner kommunen avsatt att räcka.

– Vi ser att de sju miljoner vi avsatte, utifrån ett väldigt bra resultat 2007, kommer i stort täcka de extra kostnaderna. Det är kostnader för alla förseningar kring Sunnanå, säger Robert Svensson som är centerpartistiskt kommunalråd.

I går beslutade Melleruds kommunstyrelse att rekommendera kommunfullmäktige att godkänna detaljplanen för Sunnanå hamn.

Det betyder att kommunen kommer allt närmare ett slut på affären med de 127 sjöbodarna som blev ett svartbygge, i strid med detaljplan och strandskyddslag.

Det var hösten 2007 som länsstyrelsen stoppade allt vidare arbete kring Sunnanå hamn. Den nya detaljplanen är framtagen i samarbete med länsstyrelsen.

Det är planerat närmare 90 nya tomter för nya fritidshus och permanent boende. Dessutom ska 16 av de 48 flytande sjöbodarna flyttas till en egen lagun.

Det är ännu inte skrivet ett exploateringsavtal med exploatören Frykvalla förvaltning men det ska vara klart till kommunfullmäktige den 24 mars.Charlotte Andersson

charlotte.andersson@sr.se
0532-158 80