Satsningar i Lysekilsskola får gott betyg

Den kommun i landet där niondeklassarna får bäst betyg, för dom pengar som kommunen satsar på skolan, är Lysekil.


 


 


 

Det visar en kartläggning som tidningen Kommunaktuellt har gjort.


Enligt rektorn för högstadiet, Gullmarsskolan, Kent Javette, beror det goda resultatet på att personalen är engagerad och Gullmarsskolan jobbat målmedvetet med elever i behov av särskilt stöd.