Apoteket Björnen borde inte tagit emot bjudresa

Den bjudresa till ett danskt läkemedelsföretag, som några få anställda på sjukhusapoteket Björnen på NÄL i Trollhättan gjorde i september i fjol, var tvivelaktig.

Men, Apoteket AB står fritt från otillbörlig påverkan och har sunda leverantörsrelationerDet är kontentan av en utredning som statliga Apoteket AB gjort, sedan personal från tio apotek i Västsverige deltagit i liknande studiebesöksresor. I stort sett handlar det om att apoteket fått obetydliga presenter som kaffebröd och pennor av leverantörerna.


Cirka 600 av Apotekets 11 000 anställda har tillfrågats i undersökningen, som utförts av en extern expert i samarbete med personalens fackförbund.