Isproblem på Göta Älv och Vänern

De senaste dagarnas stränga kyla har inneburit att det bildats mycket is i Göta älv.

Störst är problemen mellan Jordfallsbron och Nol. Dessutom är det mycket is vid inloppet till Vänersborg från Vänern där isen mellan 10 och 25 centimeter tjock. Sjöfartsverket har därför chartrat in bogserbåtarna Per och Viktor för att assistera lastfartyg som behöver hjälp i farleden.


Från och med i morgon får bara fartyg med över 1.300 dödvikts-ton och starka maskiner, trafikera Vänern. Det innebär att vissa fartyg som normalt trafikerar Vänern, stoppas.