Trafik

Trafiken hindras av tjällossning

Tjällossningen har börjat och den tunga trafiken begränsas tillfälligt på omkring 500 mil väg.

Frusna vintervägar som börjar tina väntas skapa problem på flera håll i landet. För att inte vägarna ska skadas flaggar vägverket för att viss tung trafik inte kommer att tillåtas på många mindre vägar.

I Värmlands, Hallands och Västra Götalands län handlar det om 100-180 mil väg.

Begränsningarna gäller inte den så kallade nyttotrafiken, skolskjutsar, bussar i linjetrafik, sopbilar och transporter av mat och slaktdjur.