Vänersborg

Bristfällig information

Politikerna i Barn- och ungdomsnämnden i Vänersborg anser att har de fått alldeles för knapphändig och bristfällig information om Arena Vänersborg.

Nämnden hade velat ha bättre information kring frågor som rör tidsplan, ekonomi och byggprocessen. Det visar en undersökning som TTELA har gjort.

Kommunens revisorer har ju tidigare riktat skarp kritik mot nämnden, för att ha brustit i bland annat kontroll, planering och uppföljning.

Nämnden är självkritisk, men ger också hård kritik mot ordförande S Anders Larsson, som de tycker har haft för stor handlingsfrihet.

– S Anders Larsson har styrt som en pamp, säger Christer Thobiasson (M).

Även den projektstyrelse, där Larsson satt som ordförande, verkar ha fått dålig information om bygget Arena Vänersborg.