Vänersborg

67-åringar anmäler Brinkeberg

Är det åldersdiskriminering att inte få fortsätta timvikariera på en arbetsplats efter 67 års ålder? Det tycker två tidigare anställda på Brinkebergsanstalten i Vänersborg som har anmält saken till Diskrimineringsombudsmannen.

De har fått veta från sin arbetsgivare, Kriminalvården, att de inte kan räkna med fortsatta vikariat eftersom de är för gamla och att man måste tänka på att ge jobb till unga människor.

Diskrimineringsombudsmannen inleder nu en utredning som ålderdiskriminering