Förslag om ny räddningstjänst

En medborgare i Melleruds kommun tycker att kommunen betalar alldeles för mycket för räddningstjänsten jämfört med grannkommunerna i norr. Hon föreslår att kommunfullmäktgie utreder om det inte skulle bli billigare att få gå ur Norra Älvsborgs räddningsförbund och driva sin egen räddningstjänst istället.