Tjörn

Akvarellmuseet årets museum

- En bättre tioårspresent kunde vi inte ha fått kommenterade museets marknads- och utvecklingschef Benita Nilsson.

Akvarellmuseet får priset för att man i en förhållandevis liten verksamhet

lyckats nå stora publika framgångar och ändå upprätthålla hög kvalitet.

Juryns motivering lyder: "För sitt framgångsrika arbete att

med hög kvalitet peka på mångfalden och bredden inom akvarellkonsten och

bibehålla sin attraktionskraft med höga publiksiffror som följd. Museet

producerar utställningar av världsklass och är ett föredöme vad gäller

kopplingen mellan museum, forskning och utbildning. Museet tänjer gränserna och

visar världen i lokalsamhället."