Kärnreaktorn i Halden tas i drift igen

Atomreaktorn i Halden kommer att startas igen.
Det skriver NRK på sin hemsida. Det är strålskyddsinstitutet i Norge, statens strålevern som har gett tillstånd att testa och ta reaktorn i normal drift igen. Detta efter att den reparerats för sprickor i rörsystemet. Reaktorn ska trycktestas- en åtgärd som statens strålevern har godkänt och om rören i reaktorna klarar trycket kan den alltså sättas igång igen.